دانلود نرم افزارها و راهنما

شما می توانید از طریق این صفحه نرم افزار های مورد نیاز هر دستگاه و کتابچه راهنمای مربوطه را به تفکیک دانلود نمایید. لازم به ذکر است قبل از استفاده از دستگاه کتابچه راهنما هر دستگاه را کامل مطالعه نمایید.

از این نرم افزار جهت کنترل و تنظیم (به صورت وایرلس) تمامی دستگاه های تحت کنترل اندروید استفاده می شود. شما می توانید  آخرین ورژن این نرم افزار را از لینک زیر دانلود نمایید. قابل ذکر است این نرم افزار فقط برای نمایشگرهای اداری بانکی مدل A B C D و برخی نمایشگرهای مذهبی سری R و دستگاه اذانگو مدل آوا، ساعت های دیجیتال سری M مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود کنید، مطالعه کنید...

User Manual

دانلود کتابچه راهنمای نمایشگرهای اداری-بانکی

کتابچه راهنمای نمایشگرهای اداری و بانکی اندروید مدل های A B C D

دانلود کتابچه راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی سری R اندروید

کتابچه راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی سری R ساده و تمام امکانات (اندروید)

دانلود کتابچه راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی سری R ریموت کنترلی - قدیمی

کتابچه راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی سری R ساده و تمام امکانات ریموت کنترلی قدیمی

دانلود کتابچه راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی سری S

کتابچه راهنمای نمایشگرهای اماکن مذهبی سری S ساده و تمام امکانات

دانلود کتابچه راهنمای دستگاه اذان گو نوا

کتابچه راهنمای دستگاه اذان گو مدل نوا GPS دار

دانلود کتابچه راهنما تایمر و کرنومتر کراس فیت tabata

کتابچه راهنمای نمایشگرهای ساعت و تایمر دیجیتال مدل های cf1248 - cf1565 - cf40155

دانلود کتابچه راهنما ساعت و تایمرهای دیجیتال سالنی

کتابچه راهنمای نمایشگرهای ساعت و تایمر دیجیتال مدل های hm11 - hms11 - hm12 - hms12 - hm15 - hms15

دانلود کتابچه راهنما ساعت و تایمرهای دیجیتال سالنی 12 کانال

کتابچه راهنمای نمایشگرهای ساعت و تایمر دیجیتال مدل های 100-40 الی 230-55

دانلود کتابچه راهنما ساعت و تایمرهای دیجیتال 22 در 80 و 22 در 110 قدیمی (چهار کانال)

کتابچه راهنمای نمایشگرهای ساعت دیجیتال 22 در 80 و 22 در 110 با ریموت کنترل 4 کانال

دانلود کتابچه راهنمای دستگاه اذان گو آوا

کتابچه راهنمای دستگاه اذان گو مدل آوا

دانلود کتابچه راهنمای نمایشگرهای ماژولار سری M

کتابچه راهنمای نمایشگرهای اندروید سری M مدل های M20-100 الی M74-202

دانلود کتابچه راهنمای دستگاه اذان گو نگار

کتابچه راهنمای دستگاه اذان گو مدل نگار

نرم افزار آسان کنترل (اندروید)

از این نرم افزار جهت کنترل و تنظیم (به صورت وایرلس) تمامی دستگاه های تحت کنترل اندروید استفاده می شود. شما می توانید  آخرین ورژن این نرم افزار را از لینک زیر دانلود نمایید. قابل ذکر است این نرم افزار فقط برای نمایشگرهای اداری بانکی مدل A B C D و برخی نمایشگرهای مذهبی سری R و دستگاه اذانگو مدل آوا، ساعت های دیجیتال سری M مورد استفاده قرار می گیرد.