نورنگار صنعت سیف با نام تجاری سیب سیاه با مدیریت مهندسین سیفور بهروزی و رضا بهروزی در سال 1386 در اصفهان شروع به کار نمود. تیم تولیدی سیب سیاه با هدف تولید نمایشگرهای دیجیتال مانند ساعت های دیجیتال بزرگ سالنی، نمایشگرهای دماسنج و رطوبت سنج، تقویم های دیجیتال اداری و مذهبی و غیره و همچنین در راستای بی نیاز کردن کشور از محصولات وارداتی بی کیفیت و گران تصمیم گرفت بستری برای تولید این محصولات در داخل ایجاد نماید. هم اکنون سیب سیاه دارای دو دفتر فروش در شهرهای تهران و اصفهان می باشد و در مجموع بیست و دو نفر در کارگاه های تولید و دفاتر فروش مشغول به کار هستند.

سیفور بهروزی

سیفور بهروزی

مدیر عامل

سودابه بهشتی

سودابه بهشتی

تولید محتوا و تبلیغات

رضا بهروزی

رضا بهروزی

فروش و بازرگانی