تابلو نماز اول دوم و صفحه قرآن

تابلو نماز اول و دوم و صفحه قرآن

در مساجد و اماکن مذهبی نیاز است تا هنگام اقامه نماز جماعت، نماز اول یا دوم به اطلاع نمازگزاران رسانده شود. همچنین در مواقع ختم قرآن کریم نیاز است تا نام سوره و شماره صفحه از طریق یک نمایشگر اعلام گردد. با کمک نمایشگرهای اعلام نماز اول و دوم و صفحات قرآن می توانید این دو مورد را به نمایش بگذارید. این نمایشگر ها دارای ریموت کنترل از راه دور می باشند و در حال حاضر در دو مدل 1632 و 1664 تولید و عرضه می گردند.

از امکانات این نمایشگرهای می توان موارد زیر را نام برد:

  • نمایش پارمترهای نماز اول و دوم با قابلیت تغییر توسط ریموت کنترل از راه دور
  • قابلیت نمایش شماره صفحه قرآن تا سه رقم با قابلیت افزایش از طریق ریموت کنترل به صورت دستی یا افزایش به صورت اتوماتیک در هر روز
  • قابلیت نمایش ساعت، تاریخ و روز هفته
  • قابیلت نمایش نام سوره به صورت اتوماتیک (در مدل 1664)
  • قابلیت نصب بر روی دیوار – قابلیت خوانش از فاصله تقریبی 15 الی 20 متری

نمایش 1 نتیحه