تابلو ساعت و تقویم دیجیتال مسجدی اذانگو -آذربایجان شرقی

تابلو ساعت و تقویم دیجیتال مسجدی اذانگو -آذربایجان شرقی

سفارش دهنده : مسجد امام حسن(ع) اذربایجان شرقی -خوشه مهر محل نصب : مسجد امام حسن(ع) اذربایجان شرقی -خوشه مهر نوع محصول : تابلو ساعت و تقویم دیجیتال مسجدی اذان گو مدل S102تاریخ نصب :تابستان 1398 اطلاعات بیشتر و دانلود...
ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو -زنجان

ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو -زنجان

سفارش دهنده : مسجد امام حسین (ع) استان زنجان محل نصب : مسجد امام حسین (ع) استان زنجاننوع محصول : ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو مدل S403Bتاریخ نصب : تابستان 1398 اطلاعات بیشتر و دانلود...
ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو- قرچک

ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو- قرچک

سفارش دهنده : مسجد علی اکبر (ع) تهران – قرچک محل نصب : مسجد علی اکبر (ع) تهران – قرچک نوع محصول : ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو مدل S202تاریخ نصب : تابستان 1398 اطلاعات بیشتر و دانلود...