ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو- تهران

ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو- تهران

سفارش دهنده : حسینیه حسین ابن علی (ع) – تهرانمحل نصب : حسینیه حسین ابن علی (ع) – تهران نوع محصول : ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو مدل S403تاریخ نصب :تابستان 1398 اطلاعات بیشتر و دانلود...
ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو _کرج

ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو _کرج

سفارش دهنده : مسجد امام حسن عسگری کرج -ماهدشتمحل نصب : مسجد امام حسن عسگری کرج – ماهدشتنوع محصول: ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو مدل S203تاریخ نصب بهار 1398 اطلاعات بیشتر و دانلود...
ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو_تهران

ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو_تهران

سفارش دهنده : حسینیه صاحب الزمان- تهرانمحل نصب : حسینیه صاحب الزمان-تهراننوع محصول: ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو مدل C90 افقیتاریخ نصب : زمستان 1397 اطلاعات بیشتر و دانلود...
ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو _خمین

ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو _خمین

سفارش دهنده : حسینیه صاحب الزمان استان مرکزی- خمینمحل نصب : حسینیه صاحب الزمان استان مرکزی – خمیننوع محصول: ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو تاریخ نصب : خرداد 1398 اطلاعات بیشتر و دانلود...