ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو _تهران

روستای چتن
  • سفارش دهنده : مسجد امام حسین تهران – روستای چتن
  • محل نصب : مسجد امام حسین تهران -روستای چتن
  • نوع محصول : ساعت دیجیتال مسجدی اذان گو
  • تاریخ نصب : تیر 1397
مهارت ها

در تاریخ

21 می, 2019

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.