ساعت دیجیتال مذهبی نمازخانه ای اذانگو-تبریز

ساعت دیجیتال مذهبی حرم نمازخانه مسجدی اذان گو کلقان تبریز

این پروژه با مشخصات زیر نصب و راه اندازی گردید:

  • سفارش دهنده :مسجدی در روستای کلقان تبریز
  • محل نصب : مسجدی در روستای کلقان تبریز
  • نوع محصول : ساعت دیجیتال مذهبی نمازخانه ای اذان گو مدل C90 افقی
  • تاریخ نصب : تابستان 1398

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.