ساعت حرم مسجدی اذان گو مدل BM4 افقی – نکا مازندران

ساعت دیجیتال اذان گو مدل BM4 افقی نکا مازندران

این پروژه با مشخصات زیر نصب و راه اندازی گردید:

  • محل نصب: مسجد جامع روستای پوروا نکا مازندران
  • مدل محصول: ساعت دیجیتال اذان گو مدل BM4 افقی
  • تاریخ نصب: بهار 1399

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.