ساعت حرم اذان گو مسجدی مدل SM3 افقی – نور مازندران

ساعت حرم اذان گو مسجدی دیجیتال نور مازندران

این پروژه با مشخصات زیر نصب و راه اندازی گردید:

  • محل نصب: مسجد جامع روستای عباسا – مازندران – نور
  • مدل محصول: ساعت حرم مسجدی اذان گو مدل SM3 افقی
  • تاریخ نصب: بهار 1399

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.