دستگاه اذانگو دیجیتال دارای GPS-اصفهان

دستگاه اذان گوی هوشمند مذهبی حرم اتوماتیک مسجدی اصفهان علویجه
  • سفارش دهنده : مسجد ابوالفضل (ع) -اصفهان شهرستان علویجه
  • محل نصب : مسجد ابوالفضل (ع) -اصفهان شهرستان علویجه
  • نوع محصول : دستگاه اذانگو دیجیتال دارای GPS مدل نوا
  • تاریخ نصب : تابستان 1398

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.