دستگاه اذانگوی هوشمند اتوماتیک مدل نگار-سردشت

دستگاه اذانگو دیجیتال مذهبی اتوماتیک استان کردستان شهرستان سردشت
  • سفارش دهنده : یکی از مساجد اهل تسنن استان کردستان شهرستان سردشت
  • محل نصب : یکی از مساجد سنی استان کردستان شهرستان سردشت
  • نوع محصول : دستگاه اذانگوی هوشمند اتوماتیک مدل نگار
  • تاریخ نصب : تابستان 1398
مهارت ها

در تاریخ

26 آگوست, 2019

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.