زمان آماده سازی و ارسال کالا:

به دلیل سفارشی بودن اغلب محصولات، زمان تقریبی تحویل کالا به مشتری اعلام می گردد. این مدت زمان آماده سازی کالا به علت شرایط تولید ممکن است کمتر یا بیشتر گردد که در این صورت این مورد به مشتری اطلاع داده خواهد شد.