مشتری گرامی؛

خرید با فاکتور رسمی یا مالیاتی از طریق سایت مقدور نیست و در صورت خرید آنلاین از طریق سایت خرید شما شخصی تلقی شده و فاکتور فقط به صورت غیر رسمی و بنام شخص خریدار صادر می گردد. در صورت نیاز به فاکتور رسمی و مالیاتی تخفیفات حذف گردیده و به مبلغ نهایی 9% ارزش افزوده اضافه می گردد. چنانچه شما می خواهید با فاکتور رسمی با نام حقوقی مانند شرکت، اداره، سازمان و غیره خرید نمایید می توانید با ما تماس بگیرید.