مشتری گرامی؛

خرید با فاکتور رسمی یا مالیاتی از طریق سایت مقدور نیست و در صورت خرید آنلاین از طریق سایت خرید شما شخصی تلقی شده و فاکتور فقط به صورت غیر رسمی و بنام شخص خریدار صادر می‌گردد. در صورت نیاز به فاکتور رسمی و مالیاتی تخفیفات حذف گردیده و به مبلغ نهایی 9% ارزش افزوده اضافه می‌گردد. چنانچه شما می‌خواهید با فاکتور رسمی با نام حقوقی مانند شرکت، اداره، سازمان و غیره خرید نمایید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

 

خرید شخصی:
به خریدهای شخصی که بنام شخص فاکتور می شوند یا بنام مسجد یا صندوق های قرض الحسنه که شامل مالیات نمی‌شوند خریدهای شخصی گفته می‌شوند. به این خریدهای فاکتور غیر رسمی و بدون مالیات ارائه می‌شود. خرید از سایت برای این دسته از مشتریان امکان پذیر است.

خرید رسمی:
به خریدهایی که با نام ارگان، اداره، سازمان و یا شرکت فاکتور میشوند خرید رسمی گفته می شود. این خریدها بدون تخفیف و شامل مالیات ارزش افزوده می‌باشند. در این صورت برای مشتری فاکتور رسمی مالیاتی صادر می‌گردد. خرید آنلاین از سایت برای این دسته از مشتریان مقدور نمی‌باشد.