انواع تقویم های جهان مانند تقویم جلالی، تقویم عبری، تقویم ژولینی

انواع تقویم های جهان مانند جلالی، عبری، ژولینی

در بخش اطلاعات مفیدی درباره انواع تقویم های جهان مانند تقویم جلالی، تقویم عبری، تقویم قمری، تقویم عبری و دقیق ترین تقویم جهان آورده شده است.

استفاده از گاه‌شمار یا تقویم در ایران سابقه ی بسیار کهن دارد. در گذر زمان تقویم ایرانی تغییرات بسیارزیادی کرده‌ است. در ایران از روش‌های متفاوتی مانند تقویم خورشیدی و تقویم قمری و با مبداهای متفاوت مانند تاج‌ گذاری یزدگرد سوم یا هجرت حضرت محمد(ص) استفاده شده است.

 

انسان‌ها از «عصر نوسنگی» تاکنون با ساعت و زمان پیش رفته‌اند. قدمت اولین تقویم مربوط به «عهد برنز» یعنی حدود ۱۰۰۰ الی  ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد مسیح و منطقه‌ی خاورمیانه کنونی می باشد.نحوه ی کار این تقویم های باستانی وابسته به هلال های ماه یعنی حالت های مختلف دیده شدن بخش روشن ماه از زمین بود.

تقویم ژولینی

این تقویم قدیمی ترین تقویم جهان بوده و در سال ۴۶ قبل از میلاد توسط ژولیوس سزار معرفی شد. طبق این تقویم هر یک سال ۳۶۵ روز و شامل ۱۲ ماه دارد. که هر چهار سال یک بار یک روز در فوریه به آن اضافه می شود.

تقویم عبری

تقویم عبری یا تقویم یهودی در سال ۱۰ بعد از میلاد مسیح به وجود آمده استد. در ابتدا، تقویم عبری از ماه‌های قمری و تقویم سالی (از ژانویه تا دسامبر) برای محاسبه‌ ایام سال استفاده می ‌کرده که هر سه – چهار سال یکبار یک ماه به آن اضافه می شده است.

تقویم هجری

این تقویم به عنوان تقویم اسلامی نیز شناخته می شود. مبدا این تاریخ اول محرم سالی است که پیامبر اسلام، حضرت محمد(ص) از مکه به مدینه هجرت فرمودند.

تقویم هجری شمسی

تقویم ایرانی

ایرانیان تقویم های فراوانی داشته اند. که قدمت یکی از آن ها به بیش از ۲۰۰۰ سال پیش بر می گردد. تقویم جلالی یکی از گاه شمارهای ایرانی است که مبدا آن سال به سلطنت رسیدن ملکشاه می باشد.

تقویم جهانی

اولین تقویم در آلمان

دیسک نبرا اسکای (Nebra Sky) درسال ۱۹۹۹ در کشور آلمان همراه با گنجینه ای شامل دو شمشیر برنزی، دو تبر کوچک و یک دستبند حلزونی کشف شد که به گفته محققان، متعلق به اواسط عصر برنز یعنی ۱۶۰۰ سال قبل از میلاد می باشد.

مردم در عصر برنز برای پیش بینی زمان کاشت و برداشت محصولات کشاورزی در فصل های مختلف از این تقویم استفاده می کرده اند.

محققان به این نتیجه رسیدند که هنگامی که خوشه پروین در آسمان شب در نیم کره شمالی قابل مشاهده است نشانه فرا رسیدن فصل بهار و شروع فصل کشت و کار در آلمان مرکزی است و هنگامی که این خوشه کنار ماه قرار گیرد نشانه شروع فصل پاییز و زمان برداشت محصول است.

 

دقیق ترین تقویم جهان

به استناد پژوهش محققان و گفته ی اخترشناسان دقیق ترین گاه شمار جهان تقویم جلالی است. تقویم اروپایی در هر ۲۵۰۰ سال یک روز خطا دارد. اما گاه شمار جلالی هر ۱۰ هزار سال یک ثانیه خطا دارد.

عبدالرحمان خازنی، ابومظفر اسفزاری، ابوعباس لوکری، محمد بن احمد معموری، میمون بن نجیب واسطی و ابن کوشک بیهقی مباهی از جملۀ این منجمان بودند، اما مشهورترین آنها شخصی است که در دیوان رباعیاتش به تکرار ازفرصت کم، دو روز عمر و بازی فلک گفته است و آن کسی نیست جز خیام نیشابوری.