اسکوربورد ورزشی چند منظوره دیجیتال

 اسکوربورد ورزشی چند منظوره دیجیتال در سالن های ورزشی چند منظوره فوتسال، والیبال، بسکتبال، هندبال و غیره مورد استفاده قرار می گیرند. این نمایشگرهای اسکوربورد ورزشی چند منظوره در انواع مختلف و چندین ابعاد و اندازه تولید می گردند، همین امر باعث می گردد در هر مجموعه ورزشی با هر مساحت قابل استفاده گردند. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره انواع اسکوربورد ورزشی دیجیتال و مقایسه آنها با یکدیگر کاتالوگ محصولات را دانلود نمایید یا به فروشگاه محصولات سایت مراجعه نمایید.