تابلو های روان نسبت به تابلو های ای ای دی قدیمی دارای کاربرد های بسیار بیشتری است که در واقع باعث منسوخ شدن تابلو روان led شده است. این تابلوها دارای کیفیت و شدت نور بسیار زیادی نسبت به تابلوهای قدیمی می باشند و موردی که وجود دارد این است که تابلوهای قدیمی ال ای دی دارای مصرف انرژی بسیار بالایی می باشد که باید در آینده برای این مصرف انرژی بالا راهکارهایی را در نظر گرفت که از مصرف انرژی آن کاسته شود.


تابلوهای ال ای دی به دلیل نور بسیار زیادی که از خود تولید می کنند مصرف انرژی بسیار بالایی دارند و این مشکل در تابلوهای روان برطرف شده است و تابلوهای روان از مصرف انرژی پایینی برخوردار شده اند. به همین دلیل می توان از تابلوهای روان به طور مدوام بدون این که خاموش شوند استفاده کرد. این تابلو ها بدلیل مصرف پایینی که دارند دارای بازدهی بسیار بالایی می باشند.

تابلوهای روان به دلیل اینکه مصرف پایینی دارند و بازدهی بالایی دارند از کیفیت بالایی برخوردار می باشد و همین کیفیت مناسب سبب شده است که طول عمر مفید این تابلوهای تا حد قابل توجی بالا برود و بتوان از این تابلو ها تا مدت زمان زیادی استفاده نمود.