سلام من احتیاج به مدار شماتیک سنسور حرکتی برایه روشنایی راه
پله میخوام کسی میتونه کمکم کنه
با تشکر