دوستان اهل فن من یک تلوزیون سیاه سفید قدیمی دارم مدل توشیبا اتفاقی زدم به برق و روشن کردم صداش صاف بود ولی تصویرش خیلی ضعیف بود به نظر شما علت چیه و آیا قابل تعمیر است