تابلو روان چیست؟

حتما تاحالا نام تابلو روان یا تابلو LED یا تابلو نویسنده دیجیتال را بارها شنیده اید.